Światełko Pamięci

dla dla najukochańszej Mamusi
Oleńka i Monika