Światełko Pamięci

dla za najbliższych, którzy odeszli
Maria