Światełko Pamięci

dla Taty Józefa i wszystkich krewnych z rodziny