Światełko Pamięci

dla Zofii, Mirosława, Henryka, Edmunda.
Maria, Zbigniew Willa