Światełko Pamięci

dla zmarłych z rodz Gruba i Ławniczak
Małgorzata