Światełko Pamięci

dla Drogich rodziców Pilar Montalban i Pedro de Pedro. Niech spoczywają w Chwale Boga.
Z miłością, syn Miguel Angel i Barbara