Światełko Pamięci

dla dla kochanego taty
Maria Przybylska