Światełko Pamięci

dla Józef, Zbigniew, Weronika Jakubowscy
Bogusia