Światełko Pamięci

dla Za Babcie Jadwigę kunikowska I mamę Ludmile Kunikowska
Małgorzata Dabrowska