Światełko Pamięci

dla Rodziców, Dziadków, Brata i wszystkich ++ z rodzin Mordaka, Front i Sitarz
Kasia i Janek z Opola