Światełko Pamięci

dla Dla syna Tomka
Mama Małgorzata