Światełko Pamięci

dla Kochanemu Tatinkowi Lesinkowi
Mada