Światełko Pamięci

dla Ikony, Ewy, Gerarda, ich rodziców i rodzeństwa
Stefania