Światełko Pamięci

dla Bliskich, którzy żyją w pamięci i w sercu i wciąż są blisko
Paweł