Światełko Pamięci

dla ukochanego dziadka Rocha
Ewa