Światełko Pamięci

dla Mojego taty śp. Stanislawa Nawrockiego
Córka