Światełko Pamięci

dla Ukochany Witulku, niech to światełko symbolizuje moją miłość do Ciebie. Tęsknię tak bardzo... Nic nie jest w stanie ukoić mojego serca 💔
Twoja na zawsze Iza