Światełko Pamięci

dla Za kochanych dziadków i babcie
Agnieszka Mączka