Światełko Pamięci

dla Dla Świętej Pamięci Dziadków i wszystkich zmarłych w czyśćuu oraz wszystkich o których nikt nie pamięta
Tomasz