Światełko Pamięci

dla Zmarłych z Rodziny
Anna i Michał Kapuściński