Światełko Pamięci

dla Dla księdza Twardowskiego,za to,że przywraca nadzieje na to,ze byli i są przyzwoici kapłani
Jadwiga Dunowska