Światełko Pamięci

dla Dla Izy Rybickiej-Wozniakowskiej
Natalia