Światełko Pamięci

dla Zmarłych z mojej rodziny,sąsiadów.
Aleksandra