Światełko Pamięci

dla Dla Józka i wszystkich bliskich z rodziny
Ela