Światełko Pamięci

dla wszystkich zmarłych z mojej rodziny
Sylwia