Światełko Pamięci

dla DLA KOCHANEJ BABCI
WNUCZKA AGNIESZKA