Światełko Pamięci

dla Sławka Grzeli- księdza, który był z Bogiem do ostatniej chwili
Ania