Światełko Pamięci

dla dla Kochanej babci Wandzi
Ania