Światełko Pamięci

dla Kochanemu tacie
Od Marii i Jacka z dziećmi