Światełko Pamięci

dla ELŻBIETY SIKOROWICZ Z GDYNI
HANIA Z BYDGOSZCZY