Światełko Pamięci

dla kochanej cioci Wandy Sarach
Iza