Światełko Pamięci

dla DLA WSZYSTKICH ZAPOMNIANYCH (*)
PATYNKA