Światełko Pamięci

dla Kochanym Rodzicom Małgorzacie i Tadeuszowi
Córka Ania