Światełko Pamięci

dla Za ukochanych dziadków, wszystkich krewnych i znajomych
Basia i Karol