Światełko Pamięci

dla Stepan Michaił Topolnytskyi
Katarzyna Topolnytska