Światełko Pamięci

dla Dla kochanego męża Rafała
Dorota