Światełko Pamięci

dla Brata Wiesława, Szwagierki Joli i innych zmarłych z rodziny
Ola