Światełko Pamięci

dla Kochanego dziadzi Józia
Klaudia