Światełko Pamięci

dla np. babciom Annie, Teresie, Janinie
Ula