Światełko Pamięci

dla ks.Jana Kaczkowskiego
Grażyna T.