Światełko Pamięci

dla Dla ks.Jana Kaczkowskiego i wszystkich bliskich
Adriana P.