Światełko Pamięci

dla z pamięcią Ks. Tischnera.. i Księdza Kaczkowskiego..
aw