Światełko Pamięci

dla Kochanej Babci Heli i dziadkowi Stasiowi
Edyta