Światełko Pamięci

dla Rodziców Juliannę i Wacława Wojdaków, brata Januszka, jego narzeczonej Ewy Kudli i jej syna Roberta
Anna Wojdak