Światełko Pamięci

dla Światełko dla Ojca w Dzień Ojca.....
syn