Światełko Pamięci

dla Kochanego Brata Piotra
Maciek