Światełko Pamięci

dla wszystkim którzy odeszli
Adam