Światełko Pamięci

ku pamięci bliskich zmarłych

Florian Kwiatkowski