Kochanemu tacie Jerzemu, Tomowi, Ewie, Czeskowi I Grzegorzowi.

Justyna