Światełko Pamięci

dla Kochanemu tacie Jerzemu, Tomowi, Ewie, Czeskowi I Grzegorzowi.
Justyna