Światełko Pamięci

dla Dla Księdza Jana i wszystkich zmarłych
Dominika